Ontwerp

Een landschap verandert voortdurend: de ruimtelijke opbouw verandert langzaam door de jaren heen en de kleur en sfeer verandert met de seizoenen en het weer van dag tot dag. Een landschap heeft een eigen geschiedenis en in de ruimtelijke opbouw is dat verleden vaak nog zichtbaar. Het wordt door huidige gebruikers bewust of onbewust veranderd. Elke bewuste aanpassing van het landschap vraagt om een landschapsontwerp. Door rekening te houden met het waardevolle en het unieke in dat landschap worden deze, waar nodig, versterkt. Tegelijk geeft een ontwerp nieuwe elementen een logische plaats in het geheel.

In het ontwerpproces wordt hoofdzakelijk met beelden gewerkt: met schetsen, kaarten, foto’s en maquettes. De sfeer, vormgeving, identiteit en het gebruik moeten in een oogopslag duidelijk worden en goed aanvoelen. Een goed ontwerp is helder, logisch en verrassend tegelijk. Het spreekt voor zich en heeft nauwelijks een woordelijke toelichting nodig.

Samen met de opdrachtgever ga ik eerst na wat hij/zij voor ogen heeft en welke middelen er ter beschikking staan. Daarna wordt het gebied of de plek geanalyseerd. Daarbij wordt aandacht gegeven aan het watersysteem, de bodem, het gebruik, de vegetatie, de historie, de beleving en wat verder van belang is. Vervolgens maak ik schetsen van verschillende mogelijkheden, die passen binnen de uitgangspunten van de opdracht. Deze schetsvarianten worden met opdrachtgever besproken en samen kiezen we de ideeën waarop ik doorga. De aanvankelijk schetsmatige ideeën kristalliseren geleidelijk uit tot heldere ontwerptekeningen, waarin de opdrachtgever zijn wensen en doelen herkent. Het ontwerp kan ik zo nodig uitwerken tot een maatvast plan met detailuitwerkingen voor de uitvoering.

Link naar projecten