Ecologische poort Berghuizen

In opdracht van Gelders Landschap en Kasteelen is een landschapsontwerp gemaakt voor een ecologische corridor op het bedrijventerrein van de voormalige papierfabriek te Berghuizen. Dankzij deze corridor is een open verbinding ontstaan tussen de Veluwe en het IJsseldal waartussen dieren kunnen migreren.

Het ontwerp is een geaccentueerd terrein met veel hoogteverschillen en een hogere wal aan de randen voor het creƫren van extra rust. De aanwezige verontreinigde gronden zijn afgedekt en het stroompje De Grift die hier ooit liep is deels herstelt als een meanderende loop. Deze loop functioneert tevens als regenwaterberging voor het naastliggende bedrijventerrein. Het gebied is deels ingeplant met gevarieerde en inheemse bosplantsoen om zo meer beschutting te creƫren voor de dieren. Langs het Apeldoorns kanaal zijn ook de damwanden verwijdert en uittreedplekken aangelegd voor het passerende fauna. Het project is in 2013/2014 uitgevoerd.