Energiek Mariëndaal

Samen met  Geldersch Landschap & Kasteelen  is nagegaan in hoeverre en op welke wijze  het landgoed Mariëndaal bij Oosterbeek in oude glorie kan worden hersteld.  In het landgoed zijn verschillende parkonderdelen vervallen, aangetast of verdwenen. In een overzichttekening zijn de te herstellen onderdelen aangegeven en omschreven. Extra aandacht is besteed aan  het zuidelijke entreegebied bij de Utrechtseweg. Momenteel worden de plannen door het Geldersch Landschap technisch voorbereid voor de realisatie.