Kasteel Waardenburg

Voor kasteel Waardenburg is een ontwerp gemaakt voor het entreegebied van het kasteel. De ontwerpopgave was de huidige parkeerplaats aan te passen en uit te breiden, de aanleg van een hoogstamboomgaard en het beleefbaar maken van de voormalige voorburcht. Gezocht is naar een ontwerp waarbij de nieuwe elementen bijdragen aan de beleving van de historie van de plek. In het ontwerp is rekening gehouden met de ligging van gedempte grachten en er zijn een wandelroute om het kasteel en enkele zichtlijnen naar de molen opgenomen. Ook worden de voormalige muren en de brug van de voorburcht zichtbaar gemaakt in het ontwerp. In 2013 wordt het ontwerp uitgevoerd.