Landgoed De lage Lier

In opdracht van Stichting landgoed De Lage Lier wordt gewerkt aan een landschapsontwerp voor een nieuw te stichten landgoed tussen Malden en Molenhoek. Het plangebied ligt in een voormalige zandwinning, deze plek kenmerkt zicht door de vele hoogteverschillen en de ligging in een kuil.

Het plangebied is vroeger afgegraven voor de zand- en grindwinning ligt hierdoor laag in de omgeving en er zijn er vele hellingen en hoogteverschillen aanwezig. De vele overgangen van hoog naar laag, van beschaduwd naar vol in de zon en van nat naar droog vormen de belangrijkste inspiratiebron voor het landschapsontwerp. Het is hierdoor mogelijk om, met het juiste beheer, een gevarieerd en open natuurgebied te laten ontstaan. Met de ontwikkeling van een natuurlijk en informeel landgoed tussen Malden en Molenhoek ontstaat er een bijzonder en aantrekkelijk landschap tussen beide dorpen. De ecologische potenties worden optimaal benut en dat leidt tot veel variatie binnen het landgoed. Het landgoed staat niet op zichzelf, maar wordt met wandelpaden, zichtlijnen, bijzondere plekken als een uitzichtheuvel, waterpartijen,heide, boomgaard, binnenplaats en zitbanken verweven met de omgeving.