Landschapsontwerp TAX

Boerderij TAX is een landschapsontwikkeling op de verworven gronden van een voormalige boerderij gelegen op de overgang van een dekzandrug naar kleigebied te Bergharen. Voor het landschapsontwerp is gekozen voor een eenvoudig en onderhoudsvriendelijk landschapsplan waar de doelen van natuurgebiedsplan Gelderland ontwikkeld gaan worden. De graslanden worden verschraald en de vegetatie wordt rijker door extensieve begrazing. Door de aanwezigheid van gradiƫnten van laag naar hoog ontstaat er extra veel variatie in de weidevegetatie. Ook door de aanleg en het versterken van enkele landschapelementen, zoals een reconstructie verdwenen zandrug, aanleg natuurvriendelijke oevers, aanplant van bomengroepen wordt het gebied aantrekkelijker voor bezoekers. Een nieuw wandelpad door het gebied maakt het gebied toegankelijk, zodat bezoekers van het nieuwe landschap kunnen genieten. Het ontwerp in is 2013 uitgevoerd en de natuur kan zich nu geleidelijk aan ontwikkelen.