Maria toevlucht

Het landschapsontwerp(2007) voor Abdij Maria Toevlucht is gemaakt in samenwerking met Johan de Putter en Cornelis van Marle. De abdij ligt binnen een ecologische hoofdstructuur en de vraag vanuit de abdij was om het landgoed en bijbehorende boerderij meer te laten aansluiten bij de natuurdoelen in het gebied. Het plangebied is bestudeerd en er zijn verschillende maatregelen voorgesteld voor het versterken van de natuur/ en landschapswaarden. Zo zijn er plannen gemaakt om oude vennen te herstellen, bomenlanen op te knappen en het gebied beter toegankelijk te maken.